ثبت نام

ثبت نام در سایت

ورود

ثبت نام در سایت

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان مبنای یک تئوری ریاضی نمی توان استفاده کرد. بنابراین یک تعریف اصولی به شرح زیر دارد:

تعریف اصولی آمار و احتمالات مهندسی توسط کولموگروف در سال 1933 ارائه شد (البته سالها طول کشید تا مورد توجه قرار گیرد). در اینجا احتمال برمبنای تئوری اندازه ارائه میشود و به هر واقعه عددی (که احتمال آن واقعه نامیده میشود و باید در اصول موضوعۀ سهگانه صدق کند) نسبت داده میشود. اینکه چه عددی به هر واقعه نسبت داده شود (با فرض ارضاء شرایط اصول موضوعه) دلخواه است و ممکن است تطابق کامل با واقعیت نداشته باشد. اما با فرض صحت این احتمالات مفروض برای واقعه ها، با استفاده از تئوری
احتمال میتوانیم احتمال وقایع دیگر مورد نظرمان را بهدست آوریم.

برای دانلود جزوه این درس محاسباتی می توانید از لینک زیر اقدام کنید

جزوه درس امار و احتمال استاد دربندی لینک دانلود
جزوه درس امار و احتمال استاد نایبی لینک دانلود
خلاصه فرمول ها لینک دانلود
   
نمنونه سوالات لینک دانلود

 

اشتراک گذاری

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

شبکه های اجتماعی

طبق قانون کپی رایت تمامی حقوق مربوط به این قالب متعلق به BMEone می باشد.