برچسب: جزوه

مهندسی بافت

تعریف مهندسی بافت مهندسی بافت زیرشاخه‌ای از ساختارهای بیومتریالی است که به ادغام

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی عبارت است از بکارگیری علوم مهندسی و زیستی برای مشاهده،

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

مبانی کامپیوتر

امروزه کامپیوتر نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد و به

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

فیزیولوژی

فیزیولوژی (Physiology) مطالعه عملکرد طبیعی موجودات زنده است. این علم یک زیر

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

فرآیند شکل دهی و سنتز بیومتریال ها

تولید یک محصول مراحلی دارد که برای رسیدن به حداکثر کیفیت آن

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

شیمی آلی

شیمی آلی  زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

ریاضی مهندسی

ریاضیات مهندسی هنر اعمال ریاضیات به سیستم های پیچیده ای است که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی از جمله دروس علوم پایه ی تمام رشته های مهندسی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

روش تحقیق

روش تحقیق یکی از مسائل حائز اهمیت در رشته مهندسی پزشکی به

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا