برچسب: عمومی

محاسبات عددی

یکی از دروس مقطع کارشناسی اکثر رشته های مهندسی، درس محاسبات عددی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

گزارشکار آز فیزیک 2

درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است،

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا