برچسب: کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

کامپوزیت مهندسی به دسته ای از مواد اطلاق می گردد که از

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا