برچسب: تخصصی

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی عبارت است از بکارگیری علوم مهندسی و زیستی برای مشاهده،

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

مبانی کامپیوتر

امروزه کامپیوتر نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد و به

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

فیزیولوژی

فیزیولوژی (Physiology) مطالعه عملکرد طبیعی موجودات زنده است. این علم یک زیر

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

فرآیند شکل دهی و سنتز بیومتریال ها

تولید یک محصول مراحلی دارد که برای رسیدن به حداکثر کیفیت آن

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

شیمی آلی

شیمی آلی  زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

روش تحقیق

روش تحقیق یکی از مسائل حائز اهمیت در رشته مهندسی پزشکی به

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

هنگامی که اجزا یک ماده کنار هم قرار می گیرند و یک

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

تجهیزات پزشکی

امروزه تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزاتی هستند که در صورت فقدان آنها

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

بیوفیزیک

بیوفیزیک دانشی بین رشته ای است که از منظر فیزیک به بررسی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا