برچسب: ارشد

منابع آزمون دکتری مهندسی پزشکی-بیومتریال

متقاضیان آزمون دکتری مهندسی پزشکی بیومتریال می بایست در ابتدا از گرایشی که قصد

مهندسی بافت

تعریف مهندسی بافت مهندسی بافت زیرشاخه‌ای از ساختارهای بیومتریالی است که به ادغام

کامپوزیت ها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی

کامپوزیت مهندسی به دسته ای از مواد اطلاق می گردد که از

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

فلزات و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

یکی از دروس مهم در مقطع ارشد گرایش بیومتریال، فلزات و کاربرد

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

سرامیک ها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی سالیان درازی است که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

روش های نوین آنالیز

مهمترین بحث در روش های نوین آنالیز مواد  آماده سازی نمونه است.

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

پلیمرها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

پلیمرها و آرایش های ساختاری متفاوت آنها به دلیل توانایی که در

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

زیست سازگاری

زیست سازگاری با رفتار زیست مواد در شرایط مختلف مرتبط می باشد.

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا