گزارشکار آز شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی

امين حسينعلي ميرزا

این گزارش کار شامل دستور کار و گزارش آزمایش هاست.

آزمایشات شامل : تعیین نقطه جوش، سنتز فرمیک و صابون، تغییرات ساده، نقطه ذوب، تغییر نقطه جوش، استخراج، هم جوشی ، استیلاسیون و کریستالیزاسیون است.

برای دانلود می توانید از لینک های زیر استفاده کنید

مقدمات ازمایشگاه لینک دانلود
گزارش کار لینک دانلود
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
نظر بدهید