برچسب: جزوه

روش تحقیق

روش تحقیق یکی از مسائل حائز اهمیت در رشته مهندسی پزشکی به

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

هنگامی که اجزا یک ماده کنار هم قرار می گیرند و یک

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

تجهیزات پزشکی

امروزه تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزاتی هستند که در صورت فقدان آنها

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

بیوفیزیک

بیوفیزیک دانشی بین رشته ای است که از منظر فیزیک به بررسی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

بیوشیمی

بیوشیمی (Biochemistry) علمی است که به مطالعه واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد که درون

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

بهداشت عمومی

سلامت یا بهداشت عمومی اشاره به "علم و هن پیشگیری از بیماری،

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته‌ای است (Multidisciplinary) که از ترکیب علوم مختلف تشکیل

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آناتومی در مهندسی پزشکی

کالبد‌شناسی یا آناتومی، یکی از قدیمی‌ترین علوم پایه‌ی پزشکی است که مطالعه‌ی

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا