برچسب: جزوه

مهندسی بافت

مهندسی بافت چیست؟ مهندسی بافت زیرشاخه‌ای از ساختارهای بیومتریالی است که به ادغام

مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی عبارت است از بکارگیری علوم مهندسی و زیستی برای مشاهده،

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

مبانی کامپیوتر

امروزه کامپیوتر نقش بسیار مهمی در زندگی انسان ها دارد و به

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

فیزیولوژی

فیزیولوژی (Physiology) مطالعه عملکرد طبیعی موجودات زنده است. این علم یک زیر

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

فرآیند شکل دهی و سنتز بیومتریال ها

تولید یک محصول مراحلی دارد که برای رسیدن به حداکثر کیفیت آن

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

شیمی آلی

شیمی آلی  زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

ریاضی مهندسی

ریاضیات مهندسی هنر اعمال ریاضیات به سیستم های پیچیده ای است که

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی از جمله دروس علوم پایه ی تمام رشته های مهندسی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

روش تحقیق

روش تحقیق یکی از مسائل حائز اهمیت در رشته مهندسی پزشکی به

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا