برچسب: علوم پایه

معادلات دیفرانسیل

حل شدن یک معادله دیفرانسیل به چه معناست؟ زمانی یک معادله دیفرانسیل

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

ریاضی مهندسی

ریاضیات مهندسی هنر اعمال ریاضیات به سیستم های پیچیده ای است که

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی از جمله دروس علوم پایه ی تمام رشته های مهندسی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا