برچسب: اخبار

ایمپلنت مغزی که از طریق افکار ارتباط برقرار می کند

موضوعات: مهندسی پزشکی، مغز، اعضای مصنوعی، Duke Universityتاریخ انتشار: 8 ژانویه 2024یک

بازیابی احساسات طبیعی توسط پای مصنوعی

موضوعات: مهندسی پزشکی/ موسسه ETH زوریخ/ نوروساینس/ پروتزهاتاریخ انتشار خبر: 24 فوریه

مشاهده عروق خونی بدون حتی یک برش

موضوعات: مهندسی پزشکی/ خون/ موسسه فناوری کالیفرنیا/ تصویربرداری پزشکیتاریخ انتشار : 29