به بخش آزمون آنلاین خوش آمدید

آزمون آنلاین

online test

این بخش مختص به آزمون های آماده سازی برای کنکور ارشد مهندسی پزشکی بیومتریال است که در حال حاضر شامل دروس خواص مواد مهندسی و بیومتریال ها، شیمی آلی و بیوشیمی، فیزیولوژی و آناتومی است. این دروس بصورت آزمون های جداگانه طراحی شدند و هر کدام زمان مشخص خود را دارند که باید در آن زمان به کلیات سوالات پاسخ داد شود. ⏱️ زمان آزمون منطیق بر زمان موردنیاز برای هر درس در کنکور ارشد وزارت علوم است.
ورود به بخش انتخاب آزمون ها