برچسب: کارشناسی

آزمون های بیولوژیکی و روش های سترون سازی

آزمون های بیولوژیکی آزمونی است برای ارزیابی زیست سازگاری یک دستگاه یا

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی عمومی

با توجه به اینکه شیمی عمومی یکی از دروس پایه ای و

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آزمایشگاه شیمی آلی

این گزارش کار شامل دستور کار و گزارش آزمایش هاست. آزمایشات شامل

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

حسابگری الگوریتمی

مفهوم الگوریتم چیست؟؟ تشریح دقیق مراحل مختلف و نحوه انجام دادن یک

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

برنامه نویسی وب

امروزه برنامه نویسی یکی از مهارت های پرکاربرد و مهم برای بسیاری

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک یا ایستایی‌  شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها

برای آشنایی با مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها باید چند تعریف کلیدی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا