برچسب: کارشناسی

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی از جمله دروس علوم پایه ی تمام رشته های مهندسی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

هنگامی که اجزا یک ماده کنار هم قرار می گیرند و یک

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

تجهیزات پزشکی

امروزه تجهیزات پزشکی از جمله تجهیزاتی هستند که در صورت فقدان آنها

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

بیوفیزیک

بیوفیزیک دانشی بین رشته ای است که از منظر فیزیک به بررسی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

بیوشیمی

بیوشیمی (Biochemistry) علمی است که به مطالعه واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد که درون

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

بهداشت عمومی

سلامت یا بهداشت عمومی اشاره به "علم و هن پیشگیری از بیماری،

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته‌ای است (Multidisciplinary) که از ترکیب علوم مختلف تشکیل

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آناتومی در مهندسی پزشکی

کالبد‌شناسی یا آناتومی، یکی از قدیمی‌ترین علوم پایه‌ی پزشکی است که مطالعه‌ی

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا

آمار و احتمالات مهندسی

آمار و احتمالات مهندسی تعاریف مختلفی دارد که از آنها به عنوان

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا