برچسب: معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

حل شدن یک معادله دیفرانسیل به چه معناست؟   زمانی یک معادله

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا