برچسب: معادلات دیفرانسیل

معادلات دیفرانسیل

حل شدن یک معادله دیفرانسیل به چه معناست؟ زمانی یک معادله دیفرانسیل

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا