برچسب: شیمی آلی

شیمی آلی

شیمی آلی  زیر مجموعه‌ای از دانش شیمی است که دربارهٔ ترکیبات کربن یا مواد آلی سخن می‌گوید، عنصر اصلی که

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا