برچسب: بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی (Biochemistry) علمی است که به مطالعه واکنش‌های شیمیایی می‌پردازد که درون

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا