برچسب: انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی

انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته‌ای است (Multidisciplinary) که از ترکیب علوم مختلف تشکیل

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا