برچسب: استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک و مقاومت مصالح

استاتیک یا ایستایی‌  شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دربارهٔ

امين حسينعلي ميرزا امين حسينعلي ميرزا