برچسب: ازمایشگاه

گزارشکار آز فیزیک 2

درس فیزیک۲ یکی از درس های پایه ای و مهم فیزیک است،

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا