برچسب: اخبار، تازه ها، مهندسی پزشکی

نسل بعدی درمان تومور: نانوزیم های عاری از فلز ناشی از کوانتوم دات های گرافن

موضوعات: مهندسی پزشکی، سرطان، نانوتکنولوژیتاریخ انتشار: 10 فوریه 2024تیمی به سرپرستی پروفسور