برچسب: آز فیزیک 1

گزارش کار آز فیزیک 1

مبنای بسیاری از علوم پیشرفته امروزه قوانین ساده مکانیک است. قوانینی که

aminaplusx1376 امين حسينعلي ميرزا