آزمون درس مورد نظر خودتون رو از باکس های زیر انتخاب کنید 👇🏻

آزمون خواص مواد مهندسی و بیومتریالها

⏱️ این آزمون شامل 20 سوال با مدت زمان 20 دقیقه است. 

 

🖌️ با توجه به سختی آزمون سقفی برای آزمون دهندگان عزیز در درصد دهی قرار داده شده است که اگر زیر آن درصد بزنند نیاز به مطالعه بیشتر جهت آماده شدن برای کنکور سراسری دارند.

 

❌ لازم به ذکر است که آزمون ها فاقد نمره دهی منفی هستند.

 

📚 این درس در کنکور ارشد وزارت علوم دارای ضریب 2 است و در تراز نهایی و رتبه در سهمیه شرکت کننده می تواند تاثیرات شایانی بگذارد بنابراین در خواندن این درس کوتاهی نکنید چرا که شانس قبولی شما را می تواند به شدت افزایش دهد.  

 

آزمون شیمی آلی و بیوشیمی

⏱️ این آزمون شامل 20 سوال با مدت زمان 20 دقیقه است. 

 

🖌️ با توجه به سختی آزمون سقفی برای آزمون دهندگان عزیز در درصد دهی قرار داده شده است که اگر زیر آن درصد بزنند نیاز به مطالعه بیشتر جهت آماده شدن برای کنکور سراسری دارند.

 

❌ لازم به ذکر است که آزمون ها فاقد نمره دهی منفی هستند.

 

📚 این درس در کنکور ارشد وزارت علوم دارای ضریب 2 است و در تراز نهایی و رتبه در سهمیه شرکت کننده می تواند تاثیرات شایانی بگذارد بنابراین در خواندن این درس کوتاهی نکنید چرا که شانس قبولی شما را می تواند به شدت افزایش دهد. لازم به ذکر است که تاثیر این درس در رتبه از خواص موادمهندسی و بیومتریال ها بیشتر است. لذا دقت دو چندان برای این آزمون داشته باشید.

 

آزمون فیزیولوژی و آناتومی

⏱️ این آزمون شامل 20 سوال با مدت زمان 20 دقیقه است. 

 

🖌️ با توجه به سختی آزمون سقفی برای آزمون دهندگان عزیز در درصد دهی قرار داده شده است که اگر زیر آن درصد بزنند نیاز به مطالعه بیشتر جهت آماده شدن برای کنکور سراسری دارند.

 

❌ لازم به ذکر است که آزمون ها فاقد نمره دهی منفی هستند.

 

📚 این درس در کنکور ارشد وزارت علوم دارای ضریب 1 است.

 

این درس نیز مانند دو مورد دیگر از اهمیت بالایی (به مقداری کمتر) برخوردار است.